notenda Skilmálar

1. hugverk.

þjónustan, vefsíðan og allar upplýsingar og/eða efni sem þú sérð, heyrir eða upplifir á annan hátt á síðunni („innihaldið“) eru vernduð af Kína og alþjóðlegum höfundarrétti, vörumerkjalögum og öðrum lögum og tilheyra usa-panel. net eða foreldri þess, samstarfsaðilar, hlutdeildarfélög, þátttakendur eða þriðju aðilar. usa-panel.net veitir þér persónulegt, óframseljanlegt, ekki einkarétt leyfi til að nota síðuna, þjónustuna og efnið til að prenta, hlaða niður og geyma hluta af efninu sem þú velur, að því tilskildu að þú: (1)aðeins nota þessi afrit af efninu í eigin innri viðskiptatilgangi eða persónulegri, ekki-viðskiptalegri notkun; (2) ekki afrita eða birta efnið á neinni nettölvu eða senda, dreifa eða útvarpa efninu í neinum miðlum; (3) ekki breyta eða breyta innihaldinu á nokkurn hátt, eða eyða eða breyta neinni tilkynningu um höfundarrétt eða vörumerki. enginn réttur, titill eða áhugi á neinu niðurhaluðu efni eða efni er fluttur til þín vegna þessa leyfis. usa-panel.net áskilur sér fullan titil og fullan hugverkarétt á hverju því efni sem þú halar niður af síðunni, með fyrirvara um þetta takmarkaða leyfi fyrir þig til að nýta efnið persónulega eins og það er sett fram hér. þú mátt ekki nota nein af þeim merkjum eða lógóum sem birtast um síðuna án skriflegs samþykkis vörumerkjaeiganda, nema leyfilegt sé samkvæmt gildandi lögum. þú mátt ekki spegla, skafa eða ramma inn heimasíðuna eða aðrar síður þessarar síðu á neinni annarri vefsíðu eða vefsíðu. þú mátt ekki tengja „djúptengla“ við síðuna, þ.e. búa til tengla á þessa síðu sem fara framhjá heimasíðunni eða öðrum hlutum síðunnar án skriflegs leyfis.


2.fyrirvari um ábyrgð.

usa-panel.net gefur engar skýrar, óbeina ábyrgðir eða staðhæfingar með tilliti til nokkurrar vöru, eða með tilliti til síðunnar, þjónustunnar eða innihaldsins. usa-panel.net afsalar sér beinlínis öllum ábyrgðum af hvaða tagi sem er, beinlínis, óbein, lögbundin eða á annan hátt, þar með talið, en ekki takmarkað við, óbeina ábyrgð á söluhæfni, hæfni í ákveðnum tilgangi, titil og ekkert brot með tilliti til vörunnar, vefsvæðið, þjónustan og content.usa-panel.net ábyrgist ekki að aðgerðir vefsins eða þjónustunnar verði truflaðar, tímabærar, öruggar eða villulausar eða að gallar á síðunni eða þjónustunni verði corrected.usa-panel.net ábyrgist ekki nákvæmni eða heilleika efnisins, eða að einhverjar villur í efninu verði leiðréttar. vefsíðan, þjónustan og innihaldið er veitt á „eins og er“ og „eins og það er í boði“.

á usa-panel.net eru IP-tölur gesta yfirfarnar og greindar reglulega í þeim tilgangi að fylgjast með og aðeins bæta vefsíðuna okkar í raun og veru og þeim verður ekki deilt utan usa-panel.net.

Við heimsókn á vefsíðu gætum við beðið þig um tengiliðaupplýsingar (netfang, símanúmer, faxnúmer og heimilisföng fyrir sendingu/innheimtu). Þessum upplýsingum er safnað af fúsum og frjálsum vilja - og aðeins með samþykki þínu.

 

3. takmörkun ábyrgðar.

usa-panel.net skal í engu tilviki vera ábyrgt gagnvart kaupanda eða þriðja aðila fyrir óbeinum, tilfallandi, sérstökum, afleiddum, refsiverðum eða fordæmisgefandi skaðabótum (þar á meðal án takmarkana tapaðan hagnað, tapaðan sparnað eða tap á viðskiptatækifærum) út af eða tengist (i) hvaða vöru eða þjónustu sem usa-panel.net veitir eða á að veita, eða notkun á vanhæfni til að nota það sama; (ii) notkun eða vanhæfni til að nota síðuna, þjónustuna, eða innihaldið, (iii) hvers kyns viðskipti sem framkvæmd eru í gegnum eða auðveldað af síðunni; (iv) hvers kyns krafa sem rekja má til villna, aðgerðaleysis eða annarrar ónákvæmni á síðunni, þjónustunni og/eða innihaldinu; (v) óviðkomandi aðgangi að eða samsetningu á sendingum þínum eða gögnum, (vi) yfirlýsingum eða framkomu þriðja aðila á síðunni eða þjónustunni; (vii) hvers kyns annað sem tengist vörunum, síðunni, þjónustunni eða innihaldinu, jafnvel þó að það sé í bandi. net hefur verið bent á möguleikann á slíkum skaða.

Eina skylda usa-panel.net og ábyrgð á vörugöllum skal vera, að vali usa-panel.net, að skipta út slíkri gölluðu vöru eða endurgreiða viðskiptavinum þá upphæð sem viðskiptavinur greiddi, því skal ábyrgð usa-panel.net í engu tilviki fara fram úr kaupverði kaupanda. ofangreint úrræði skal háð skriflegri tilkynningu kaupanda um galla og skil á gölluðu vörunni innan sextíu (60) daga frá kaupum. ofangreint úrræði á ekki við um vörur sem hafa orðið fyrir misnotkun (þar á meðal án takmarkana truflanir), vanrækslu, slys eða breytingar, eða um vörur sem hafa verið lóðaðar eða breyttar við samsetningu eða á annan hátt er ekki hægt að prófa. ef þú ert óánægður með síðuna, þjónustuna, innihaldið eða með notkunarskilmálana er eina og eina úrræðið þitt að hætta að nota síðuna. þú viðurkennir, með notkun þinni á síðunni, að notkun þín á síðunni er á þína ábyrgð.

Top